Urzędy

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul.Sandomierska 105
25-324 Kielce
 

Telefon (sekretariat): (41) 36-42-613
Fax: (41) 36-42-615
E-mail: ias.kielce@mf.gov.pl

123movies